تجربه یک حس سخت ..

درخواست حذف این مطلب

خیلی حس سختی است که بعد از ی که میرود ، بعد از دوران سر شدگی ات هیچ هیجان و حسی به صدای نوتیفکیشن موبایلت نداشته باشی، یا بهتر بگویم دیگر از جایت نمیپری..

شبیه حال ی که هیچ جایی منتظرش نیست.. که قطار یا اتوبوس را بی مقصد سوار شده و میرود و میرود و میرود .... که «برود!»..