آبروی دو عالم ..

درخواست حذف این مطلب

از ان ارباب های خوبی که با داشتنتان به محب علی(ع) بودنم بنازم... نقطه ضعف و قوت گریه هایم پناه روز و شب ؛ خوشا بر من که دارمتان ... و هنوز با «ارباب خوبم ... ماه عزاتو عشقه»ی حاج محمود دلم میریزد برایتان...گفته اند ففروا الی الحسین .. شما بگویید چگونه فرار کنیم که حق مطلب ادا شود؟